Digital hjemmeundervisning utvidet til perioden 6.januar-14.januar

På bakgrunn av de stigende smittetallene i ungdomsgruppen, velger smittevernoverlege Askill Sandvik å fatte et hastevedtak i henhold til smittevernloven, som sier at det blir 1 uke med digital hjemmeundervisning ved de 2 videregående skolene i Kristiansund.

Skriv ut

 

På bakgrunn av de stigende smittetallene i ungdomsgruppen, velger smittevernoverlege Askill Sandvik å fatte et hastevedtak i henhold til smittevernloven, som sier at det blir 1 uke med digital hjemmeundervisning ved de 2 videregående skolene i Kristiansund.

Omikrom

Det er for det meste Omikron-smitte i Kristiansund nå, slik at om smitte først kommer inn i en klasse, vil det smitte raskt og mange. 

Hastevedtak i henhold til smittevernloven 6.januar 2022

Kommuneoverlegen i Kristiansund har 05.01 gjort hastevedtak som omfatter kommunens videregående skoler (Atlanten videregående skole og Kristiansund videregående skole).

Vedtaket er som følger: Fra 6.januar skal videregående skoler i Kristiansund ha digital undervisning. Det gis unntak for sårbare elever.

Vedtaket varer fra 6.januar 2022 til og med 13.januar 2022.

Begrunnelse for vedtaket

Begrunnelse: Kristiansund har en eksplosiv smitteutvikling som er drevet av Omikron. Det er mange smittede i aldersgruppen 17-19 år. Antallet er høyt og smittesituasjonen er uoversiktlig. På bakgrunn av den alvorlige smitteutviklingen i byen med risiko for stor spredning ved oppstart av de videregående skolene skal det være digital undervisning i en uke fremover. Saken har vært drøftet i kveld med rektorene på de videregående skoler og Statsforvalter.