Fysiske foreldremøter for foresatte til elever på vg1

Foresatte til elever på vg1 inviteres til fysisk foreldremøte på skolen

Skriv ut

På grunn av smittevernhensyn ber vi om at bare en foresatt per elev møter opp. Møtet gjennomføres klassevis i kontaktgrupperommet sammen med kontaktlærerne. 

For klassene 1ID1, 1MU1, 1ST1 og 1ST2: onsdag 22. september kl 18-20
For klassene 1ST3, 1ST4 og 1ST5: torsdag 23. september kl 18-20

Logg inn i Visma InSchool med ID-porten for å se hvilken klasse din ungdom går i 

 

Agenda

  1. Presentasjon av kontaktlærerne og foresatte
  2. Oppstart VIP-makkerskap - gruppa i sentrum
  3. Kontaktlærers rolle
  4. Undervisning - opplæring - vurdering
  5. Fraværsreglement
  6. Samarbeid hjem-skole
  7. Eventuelt

Det sendes skriftlig invitasjon til elevens folkeregistrerte adresse. Brevene finner du i dokument nederst i denne saken. (Skroll i dokumentet til du finner riktig klasse) I brevet finner du informasjon om klasserom og kontaktlærere.