Vedlikehold på Visma InSchool frem til 10.januar

Frem til 10. januar 2022 er det ikke mulig for foresatte eller andre kontaktpersoner å logge seg inn på Visma InSchool. 

Skriv ut

Årsaken er en oppdatering i systemet. Elever og lærere kan logge på som vanlig. 

Visma InSchool er det skoleadministrative systemet vårt, som blant annet legger til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet. 

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/elev-pc-og-ikt/visma-inschool