Foreldremøte

På grunn av smittevernhensyn ber vi om at bare en foresatt per elev møter opp. Møtet gjennomføres klassevis i kontaktgrupperommet sammen med kontaktlærerne. 

For klassene 1ID1, 1MU1, 1ST1 og 1ST2: onsdag 22. september kl 18-20
For klassene 1ST3, 1ST4 og 1ST5: torsdag 23. september kl 18-20

Logg inn i Visma InSchool med ID-porten for å se hvilken klasse din ungdom går i 

 

Agenda

  1. Presentasjon av kontaktlærerne og foresatte
  2. Oppstart VIP-makkerskap - gruppa i sentrum
  3. Kontaktlærers rolle
  4. Undervisning - opplæring - vurdering
  5. Fraværsreglement
  6. Samarbeid hjem-skole
  7. Eventuelt

Det er sendt skriftlig invitasjon til elevens folkeregistrerte adresse. Brevene finner du i dokument nederst i denne saken. (Skroll i dokumentet til du finner riktig klasse) I brevet finner du informasjon om klasserom og kontaktlærere. 

I tillegg har alle foresatte registrert med mobilnummer fått SMS med lenke til invitasjon 

Dokumenter

Kontakt