Utdanningstilbud

Generell studiekompetanse

Alle som fullfører og består tre år ved Atlanten videregående skole oppnår generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg muligheten til videre studier innen høyere utdanning som for eksempel logistikk, pedagogikk, informatikk, sykepleie, psykologi, juss, økonomi, osv.

Spesiell studiekompetanse

Spesiell studiekompetanse oppnås ved å fullføre og bestå tre år ved Atlanten videregående skole studiespesialiserende med fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Spesiell studiekompetanse gir deg muligheten til videre studier innen høyere utdanning som for eksempel lege, tannlege, veterinær, ingeniør, arkitekt eller siviløkonom. 

Videregående opplæring for voksne

Vi tilbyr kveldskurs for voksne som gir generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. 

Er du over 25 år gammel og ikke tidligere har fullført videregående utdanning kan du ha  rett til videregående opplæring for voksne. Vi  tilbyr opplæring deltid på kveld i våre lokaler i Kristiansund. Kursene har som mål å gi deg generell studiekompetanse etter 23/5 regelen.