Idrettsfag

3 elever på startlinja på Atlanten stadion

Er du lagspiller i fotball eller håndball? Eller utøver i individuell idrett? Liker du å være på tur, utfordre deg selv, strekke grensense for hva du kan oppnå? Er du nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer, hva som må til for at den skal yte maksimalt?

På idrettslinja møter du både teoretisk og praktisk opplæring i idrettsfag i tillegg til at du får fellesfagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse. Her kan du kombinere enten toppidrett eller breddeidrett med teoretisk skolegang. Hverdagen byr på utfordringer og utvikling innen egen idrett, turer og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjoner. Idrettslinja samarbeider med en rekke ulike lokale idrettslag og andre aktører i lokalt næringsliv

Idrettsfag gir generell studiekompetanse

Fag

FellesfagObligatoriske programfagFelles programfag
NorskAktivitetslære Breddeidrett
Matematikk (1P og 2P)Idrett og samfunnToppidrett
NaturfagTreningsledelse 
EngelskTreningslære 
Fremmedspråk  
Geografi  
Samfunnskunnskap  
Historie  
Religion og etikk  

 

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden

Du oppnår                               

 • generell studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
 • Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen

Opptakskrav til høyere utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:

 • Opptaksprøver: Forsvaret og politihøgskolen har fysiske minstekrav. Med idrettsfag får du et godt grunnlag for å gjennomføre fysiske tester.
 • Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. På idrettsfag er det vanskelig å få plass på timeplanen til de realfagene du trenger. 
to elever med ski på Strandafjellet

 

Snarveier

Kontakt