Studiespesialisering

Innsøking vg1

Uavhengig av programfag skal du i innsøkingen på www.vigo.no velge STUSP1---- når du søker om inntak til vg1 studiespesialisering. Alle søkere vil bli kontaktet og få muligheten til å velge toppidrett i løpet av sommeren. 

 

Driver du aktivt med idrett? 

På Atlanten videregående skole kan du velge toppidrett som et ekstra programfag på vg1 og som et av dine programfag på vg2 og vg3. Dette er et tilbud for elever som driver aktivt med idrett og ønsker å kombinere studiespesialisering med toppidrett. Du skal i tillegg velge fordypning i programfag innen enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi på vg2 og vg3

 

Timer per uke

vg1 - 30 timer*
vg2 - 30 timer
vg3 - 30 timer

*Vg1 studiespesialisering med toppidrett har 35 timer på vg1

 

På vg2 og vg3 velger du fordypning innen

 • språk, samfunnsfag og økonomi
 • realfag

 

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på vg2 som du må videreføre på vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet du velger.
 • Du skal velge to programfag til, ett på vg2 og ett på vg3. Disse kan du velge fritt fra vårt fagtilbud på studiespesialisering
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomsskolen? Da må du ta fremmedspråk på vg3 istedet for det siste programfaget på vg3
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på vg2 (du må velge to fag i tillegg til matematikk også om du velger matematikk R1/S1 som erstatning for Matematikk 2P)
 • Har du spesielle fremtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiet du drømmer om før du velger fag på vg2
 • Programfag i fremmedspråk Nivå 3 og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning

 

Vårt fagtilbud

ProgramområdeFag
Realfag

Matematikk for samfunnsfag (S1 og S2)
Matematikk for realfag (R1 og R2)
Kjemi 1 og Kjemi 2
Biologi 1 og Biologi 2
Geofag 1 og Geofag 2
Fysikk 1 og Fysikk 2
Teknologi og forskningslære 1 og Teknologi og forskningslære 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

Samfunnsgeografi
Politikk og menneskerettigheter
Sosiologi og sosialantropologi 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Engelsk 1
Engelsk 2 (Samfunnsfaglig engelsk skoleåret 2021-22) 
Rettslære 1og Rettslære 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Psykologi 1 og Psykologi 2
Fransk nivå 3, Spansk nivå 3 og Tysk nivå 3

Andre programfag

Toppidrett
Breddeidrett

FellesfagNorsk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Fremmedspråk
Geografi
Samfunnskunnskap
Historie
Religion og etikk
Kroppsøving

 

Du lærer 

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
 • Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Opptakskrav til høyere utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:

 • Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve.
 • Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. Velger du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst mulighet til å få tatt de realfagene du trenger.

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Snarveier

Kontakt