Korona

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angir hvordan skolene til enhver tid skal forholde seg til smittesituasjonen. Atlanten videregående skole følger alle retningslinjer og tar ansvar for at skolehverdagen skal være trygg for både elever og ansatte.

Vi har montert oppdaterte plakater over hele skolen som minner elevene på til enhver tid gjeldende smittevernsregler.

For mer info om tiltak og planer se våre beredskapsplaner for rødt og gult nivå nederst på siden 

 

Skolen har iverksatt følgende kontaktreduserende tiltak på rødt og gult nivå

  • Handhygiene. Økt fokus på bruk av handsprit ved inngangene og handvask i klasserommene.
  • Bokskap. Bokskapene skal brukes minimalt gjennom en skoledag. Elevene har ansvar for å ha bøkene hjemme ved sykdom. Bokskapene er fjernet fra klasseromsfløyen for å øke muligheten til å holde avstand. 
  • Klasseromsfløyen. Klasseromsfløyen deles i to med hver sin inngang / utgang. Rom 203 – 207 bruker inngangen ved IT-kontoret. Rom 208 – 213 bruker inngangen i enden ved rom 213. Disse inngangene skal brukes av alle elever og ansatte 10 minutter før hver økt og 10 minutter etter hver økt samt i alle friminutter og matpausen.
  • Friminutter. Alle faglærere er oppfordret til å styre friminuttet i sine grupper på mest hensiktsmessige måte for å hindre oppsamlinger i ganger og fellesareal.
  • Opphold i korridorer. Ingen elever skal oppholde seg unødvendig i korridoren i klasseromsfløyen, ved trappen og inngangen til biblioteket eller i korridoren ved kantinen.
  • Aulaen. Aulaen vil ha redusert kapasitet med færre bord og stoler. Respekter oppsettet – og ingen elever skal hente ekstra stoler.
  • Bruk av klasserommene. Klasserom kan brukes i alle pauser og ledige klasserom kan brukes i fritimer og studietimer. Alle klasserom skal være ulåst i perioden 08:15 – 15:40. Mellomrommene på realfagsrommene skal være låst dersom lærer ikke er til stede.
  • Mobilhotell. Ingen skal bruke mobilhotellene. Ingen mobiler skal være synlig i klasserommet i undervisningsøkter uten dette er godkjent av faglærer.
  • Innganger. Skolen har fire innganger – alle ansatte og elever oppfordres til å bruke disse inngangen på en måte som gir minst trengsel. Unntaket er elever og lærere som har undervisning på rom 208-213 som skal benytte egen inngang. 

Råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har nyoppståtte luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til almenntilstanden er god. Dette gjelder selv om symptomene er milde. Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet at alle med nyoppståtte symptomer bør teste seg. 

Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri selv om de fortsatt har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon. 

bilde av virus og kvinne med munnbind

 

Snarveier

Dokumenter