Korona

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angir hvordan skolene til enhver tid skal forholde seg til smittesituasjonen. Atlanten videregående skole følger alle retningslinjer og tar ansvar for at skolehverdagen skal være trygg for både elever og ansatte.

 

November 2021

På bakgrunn av økende smitte ved Atlanten videregående skole går skolen over på gult nivå inntil videre. (10.11.2021) Gult nivå innebærer: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God håndhygiene
 • Forsterket renhold
 • Kontakreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemmer)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom
  • Minst en meters avstand mellom elever og ansatte utenfor klasserom/undervisningssituasjon
  • Unngå trengsel og store samlinger

Testing erstatter smittekarantene for elever, men ikke for ansatte. Det betyr at dersom en person får påvist korona kan elever som er i nærkontakt teste seg istedenfor å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nærkontakter, må fortsatt gå i karantene. Lokale smittevernmyndigheter har fortsatt ansvar for testing, smittesporing og varsling og har tett samarbeid med skolen når elever eller ansatte får påvist smitte.

Myndighetene har videreført de midlertidige unntakene fra fraværsreglementet vi kjenner fra forrige skoleår. Disse vil gjelde hele skoleåret 2021-2022.

Hjemmeskole for utvalgte klasser

For klassene 1ST1 og 1ST3 er det bestemt at det skal være hjemmeskole ut uke 45. 

Elevene finner informasjon om hjemmeskole i kontaktgrupperommet sitt i itslearning. Skoledagen følger ordinær timeplan og alle undervisningsøkter i fellesfag starter med videomøte i teams. Elevene må i tillegg følge med i planer i fagrommene på itslearning. For matematikk og fremmedspråk med blandede grupper fra andre klasser får elevene alternativt opplegg. Informasjon gis av faglærer i itslearning. 

Informasjon om Microsoft office-pålogging (teams, word,excel, powerpoint) finner eleven under "Office 365" på denne siden

For alle andre klasser går undervisningen som normalt

 

Hurtigtest på skolen

Alle elever som er på skolen torsdag får anledning til å teste seg selv med hurtigtest torsdag morgen (11. november)

 

For mer info om tiltak og planer se våre beredskapsplaner for rødt og gult nivå nederst på siden. Der finner du også Retningslinjer for når elever har koronarelatert fravær.

 

 

 

Snarveier

Dokumenter