Korona

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angir hvordan skolene til enhver tid skal forholde seg til smittesituasjonen. Atlanten videregående skole følger alle retningslinjer og tar ansvar for at skolehverdagen skal være trygg for både elever og ansatte.

 

Høsten 2021

Ved skolestart følger vi grønt nivå. Det betyr at skolehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, uten større inngrep som organisering i kohorter etc. Likevel, vi må fortsatt følge noen elementære smitteverntiltak: 

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig og sørge for god håndhygiene. 

Konkret betyr dette at vi fra skolestart kan samle hele klassetrinn i aulaen, at to klasser kan se film sammen i auditoriet, at vi kan ta imot besøk utenfra og ellers organisere undervisningen slik vi ønsker. 

Fra skolestart kan testing erstatte smittekarantene for elever, men ikke for ansatte. Det betyr at dersom en person får påvist korona kan elever som er i nærkontakt teste seg istedenfor å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nærkontakter, må fortsatt gå i karantene. Lokale smittevernmyndigheter har fortsatt ansvar for testing, smittesporing og varsling. 

Myndighetene viderefører de midlertidige reglene for fraværsføring vi kjenner fra forrige skoleår ut september.

For mer info om tiltak og planer se våre beredskapsplaner for rødt og gult nivå nederst på siden 

 

 

 

Snarveier

Dokumenter