Oppfølgingstjensesten (OT)

Elever som ikke finner seg til rette på skolen av en eller annen grunn kan ha behov for hjelp av oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) koples inn når skolen åpenbart ikke er rett sted for eleven. Kjennetegn på det kan være høyt fravær, lave/negative karakterer eller manglende karakterer. OT kan være en arena for kontakt med arbeidslivet eller med det apparatet NAV har til rådighet.

Kontakt