Skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren vår heter Marit Krane og har kontor i 2. etasje sammen med resten av Elevtjenesten. Kontortid skoleåret 2020-2021: mandager og fredager 8:30-15:00. Utenom kontortid kan helsesykepleier nås i appen Elevtjenesten eller via e-post marit.krane@kristiansund.kommune.no. 

Målsettingen med skolehelsetjenesten i den videregående skole er å tilby en tjeneste som skal bidra til bedre helse for ungdom i en viktig fase i livet. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, dvs at det ikke skal være vanskelig å ta kontakt med helsesøster.

For at du som er elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og andre instanser. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster henviser til annen hjelpeinstans hvis det er nødvendig og ønskelig.

 Du kan snakke med helsykepleier om:

  • seksualitet
  • prevensjon
  • seksuelt overførbare sykdommer
  • graviditet
  • abort
  • spiseproblemer
  • rusproblemer
  • vanskelig livssituasjon; ensomhet, depresjon, forhold til familie, skole, venner, kjæreste osv.
  • andre ting du måtte ha behov for å snakke om.

Helsesykepleier har taushetsplikt

Snarveier