Rådgivere

Barbro Valde Lystad, Elisabeth Dahl Hansen, Eskild Bunes og Ola Bø Nyland er rådgivere på Atlanten videregående skole.

Barbro har hovedansvaret for den sosialpedagogiske rådgivningen, mens Elisabeth har hovedansvaret for utdanning- og yrkesrådgivning. Alle våre rådgivere kan gi elevene råd og veiledning innenfor begge områdene.

Sosialpedagogisk rådgiving dreier seg for eksempel om rett til spesialundervisning og utfordringer med psykisk helse. 

Utdanning- og yrkesveiledning er et viktig område for skolen. Særlig viktig er det i forbindelse med overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende og ved overgangen fra videregående skole til høgskole og universitet.

Våre rådgivere arbeider både med veiledning til enkeltelever og klasser/grupper. De skal også sørge for at elevene får god informasjon fra eksterne aktører som NAV og høgskole- og universitetssystemet. 

Kontakt