Rådgivere

Barbro Valde Lystad og Elisabeth Dahl Hansen er rådgivere på Atlanten videregående skole.

Barbro har ansvaret for den sosialpedagogiske rådgivningen, mens Elisabeth har ansvar for utdanning- og yrkesrådgivning. Som tittelen sier har disse to ansvar for å gi elevene råd og veiledning. Sosialpedagogisk rådgiver hjelper for eksempel elever med rett til spesialundervisning og elever som har utfordringer med psykisk helse. Hun kan være en god samtalepartner og veileder, og kan hjelpe eleven videre inn i hjelpeapparatet. Sosialpedagogisk rådgiver har også som arbeidsområde veiledning og informasjon om psykisk helse, VIP, som er et prosjekt som gjennomføres hvert år i VG1.

Utdanning- og yrkesveiledning er et viktig område for skolen. Særlig viktig er det i forbindelse med overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, fra VG1 til VG2 på studiespesialiserende og ved overgangen fra videregående skole til høgskole og universitet. Rådgiver arbeider både med veiledning til enkeltelever og klasser/grupper. Hun skal også sørge for at elevene får god informasjon fra eksterne aktører som NAV og høgskole- og universitetssystemet. 

Kontakt